Sociopsykodrama om identitet

                      VEM ÄR JAG I MÖTET MED DIG?

                      Sociopsykodrama om identitet

 

                        12 november -13 november 2016

                                       STOCKHOLM

 

              I början var existensen. I början var handlandet.

                                Jacob Levy Moreno 1964

 

Seminariet vänder sig i första hand till deltagare som efter avslutad utbildning i psykodrama önskar inspiration i psykodramatisk form för professionell och personlig utveckling. Andra deltagare välkomna.

Sociodrama eller sociopsykodrama, där regissören vandrar mellan det enskilda lidandet och den gemensamma/samhälleliga kontexten, tränar människan i att bättre hantera rädslan för det annorlunda och ge grupper möjlighet att skapa dialoger mellan varandra för ökad gemensam förståelse.

Platon skriver, 385 f.Kr., i sitt berömda Gästabudet, hur människan var runda klot med fyra armar och fyra ben som rullade omkring. Vi rullade lyckliga men överskattade oss själva och blev arroganta. Zeus, Olympens högste gud, straffade då människan och skar människan i två halvor. Alltsedan dess har vi letat efter den andra halvan. Kierkegaard, den existentiella filosofins pionjär skriver på 1800-talet att människan har övergivits, blivit desperat, ensam samt har brutits sönder. Nietzsche skriver senare på 1800-talet att Gud är död. Idag möter vi i samhället utmaningar att försöka hitta oss själva, men vi är hela tiden slitna itu av konflikter inom oss och mellan oss. Splittring mellan man och kvinna, människors rädsla att möta det annorlunda från olika kulturer och framväxten av en alltmer globaliserad värld ställer nya krav på hur vi ska vara och vem jag egentligen är. Nationalistiska strömningar växer som ett svar på detta. Vi behöver fråga oss själva vem vi är när vi möter den andre?

Morenos filosofi och etik innebär ett samhälleligt och politisk perspektiv på hur vi ska handla rätt i den tid och med de utmaningar vi står inför idag. Moreno intresserade sig för hur samhället kan påverkas och valde många gånger att lyfta ett enskilt psykodrama till en social kontext. Exempel på detta kunde vara en ung vit kvinnlig protagonist, som i slutet av 60-talet avvisats av sin familj, då hon som ensamstående blev gravid med en svart man. För Moreno var det naturligt att utvidga spelet till rasismen i samhället och spelet övergick till ett sociodrama.

 Ökad främlingsfientlighet idag, motstånd mot att ta emot krigsflyktingar och alltfler vålds- och terrorhandlingar ställer andra politiska frågor på agendan än betoningen på de materiella frågor som hittills lyfts fram i politiken som huvudfråga. Bomber har vid flera tillfällen briserat i europeiska städer och mördat tusentals människor. Främlingsfientliga partier växer som högt uttrycker värderingar som väcker tankar från nazismens framväxt i Europa. Vi utforskar detta tema och frågar oss hur vi kan vara mer spontana? 

Kurslokal

Stockholm

 

Tid  

Lördagen den 12 november 10.00–20.00

Söndagen den 13 november 10.00–16.00

 

Kostnad

2 500 kr inkl. moms.

 

Ledare

Kerstin Jurdell

socionom, filosofie magister, psykodramaregissör, T.E.P.

grundare av Svenska Psykodramaskolan

Lärare i psykodrama sedan 25 år.

Privat verksam som handledare och lärare i psykodrama

Undervisar på Högskolan i Gävle

Information

Svenska Psykodramaskolan

Wollmar Yxkullsgatan 37,118 50 Stockholm

Email: psykodramaskolan@gmail.com

Tfn: 08/ 658 22 48 eller 0708/ 58 22 48

Postgiro 68 33 45-3


Hannah Arendt

HANDLANDE OCH FRIHET

Psykodramaseminarium om filosofen
Hannah Arendts tänkande
12 mars -13 mars 2016
STOCKHOLM Seminariet vänder sig i första hand till deltagare som efter avslutad utbildning i psykodrama önskar inspiration i psykodramatisk form för professionell och personlig utveckling. Andra deltagare välkomna.
Hannah Arendt, född 1909, var samtida med Moreno, bägge två hade en judisk bakgrund och kom att emigrera till USA. Arendt vigde sitt liv åt tankar kring hur politiska handlingar kunde vitaliseras och få en ny betydelse, då hon starkt påverkades av den terror hon både personligen som judinna i det nazistiska Tyskland utsattes för samt bevittnade. Arendt, inspirerad av Aristoteles och den antika tidens syn på politik, delar in människans aktiviteter, Vita Activa, i tre områden. Först den hårt och kroppsligt arbetande människan, Animal Laborans, som omvandlar naturen till nödvändigheter för vår överlevnad som mat, kläder och husrum, därefter den tillverkande människan, Homo Faber, som använder verktyg för att enligt en viss ordning, en början och ett slut, omvandla naturen till ting, Slutligen den handlande människan som har förmågan att skapa något nytt och oväntat i den väv av relationer som uppstår mellan människor. Den handlande människan utför den enda fria aktiviteten som inte styrs av nödvändighetens ramar. Den är dessutom den enda aktivitet där människan kan skapa mening med sina liv. Handlandet innebär främst att tala och interagera med varandra, inte för och emot varandra och att man önskar visa vem man är. För henne var det av stor angelägenhet hur människan kunde använda sitt tänkande och omdöme bättre, för att inte falla offer för ofriheten och ytterst de totalitära system hon sett fasorna av.
Vad är att tänka ”politiskt”? Politisk förmåga innebär förmågan att se saker inte bara från sin egen åsikt, utan från alla närvarandes perspektiv eller med Morenos begrepp att kunna göra ett rollbyte med dem andra. Denna representativa förmåga skapar även ett bättre fungerande omdöme i den enskilda situationen, eller bygger tele som Moreno benämner relationen som karaktäriseras av ett omdömesgillt handlande.
Idag kännetecknas yrkesarbete inom psykoterapi, socialt arbete och pedagogik alltmer av att Homo Faber, den tillverkande människan, har tagit över. Arbetet innebär att handlandet har försvunnit och behandling istället blivit att följa en modell, en tillverkning, mot ett mål där den professionelle blir lika ofri och utbytbar som en hantverkare som tillverkar en kruka.
Psykodramats metodik är ett utmärkt sätt att visa alternativ till denna tillverkningsmentalitet, där istället den skapande människan synliggörs även utanför terapirummet, i pedagogiska och politiska sammanhang.
Intyg utfärdas.

RSS 2.0