SOCIODRAMA-DET AKTIVA LEDARSKAPET

Svenska Psykodramaskolan

Wollmar Yxkullsgatan 37

118 50 Stockholm

 

 

 

                                               

 

                           

                                                 SOCIODRAMA

 

                                     LEDARSKAPETS UTMANINGAR

 

                                             4 OKT - 6 OKT 2010 

                                                  STOCKHOLM   

 

DET AKTIVA LEDARSKAPET

Ledarskap innebär ansvar för både sig själv och andra. Arbetsledare, gruppledare, lärare, socionomer, sjuksköterskor och andra som har ett professionellt ansvar saknar ofta tillräckliga kunskaper om det processinriktade ledarskapet, samt möjlighet att hantera konflikter.

Som människa kan vi även uppleva maktlöshet och förlamning när vi dras åt olika håll kring hur vi ska handla, eller vi beter oss impulsivt och skadande.

I kommunikation kan svårigheter och maktlöshet i samtalet visa sig. Kommunikationen försvåras även av otydlighet och osäkerhet. Ledarskap som innebär att använda makt för att påverka den andre, kan skapa misstro.  Ett aktivt ledarskap innebär att styra samtalet mot en tillitsfull kommunikation som bidrar till en ökad förståelse.

Ledarskapet över sig själv är att inse att personligheten består av en mängd inre ”roller” som stretar åt olika håll och inte alltid är överens. Min yrkesroll som ”chef” är kanske i konflikt med ”kvinnan” i mig och ”modern” gillar inte någon av dem andra. Där behövs ett ledarskap på samma sätt, som inte tvingar oss att samspela med hot och straff. Istället innebär ledarskapet att vi försöker skapa en förståelse mellan dessa olika perspektiv /roller och hur dessa vill att vi ska handla och leva.

 

SOCIODRAMA

Metoden skapades av J.L. Moreno, psykiatern och filosofen bakom psykodrama och en av grundarna till grupp psykoterapi på 30-talet. Till skillnad från psykodramat, där en person i en grupp blir en huvudperson i ett drama, är istället sociodramat hela gruppens drama. Rollerna är gemensamma och kan gestaltas som t.ex. sociala roller, ”chefen, en anställd, klienten, föräldern etc.” beroende på vilket tema och vilken situation gruppen önskar utforska. Rollerna kan även vara gemensamma som från en saga eller myt t.ex. i ledargestaltningar som kungen, Zeus, Agamemnon, drottningen etc. vilket ibland beskrivs som arketypiska roller i människan.

 

Under seminariet introduceras och övas hur vi kan förstå det processinriktade ledarskapet bättre genom övningar, diskussioner och dramer hämtade från sociodramats filosofi, metodik och teori. Uppmärksamhet riktas särskilt till vad som kan skapa ett bra grupp klimat, s.k. teambuilding, och hur konflikter kan hanteras.

Vi bekantar oss med grundläggande begrepp från psykodramatisk teori som spontanitets och kreativitetsbegreppen, warm-up, aktion, sharing, sociometri, rollbyte, spegling och tele.

 

Finland har en tradition av sociodrama där begreppet är känt i både skola och arbetsliv på ett helt annat sätt än hos oss i Sverige. Eero har skrivit en uppsats om sociodrama, där han beskriver hur han använder metoden i ett förändringsarbete med kommunalpolitiker i en mindre förortskommun. Han är även arrangör av den 2:a Internationella Sociodrama -konferensen år 2009. Vidare är han själv ledare/rektor, för en utbildningsorganisation.

 

Pedagogiken i seminariet är erfarenhets- och upplevelse- baserat. Det innebär att sociodramer konstrueras utifrån de behov och erfarenheter kursdeltagarna vill utforska. Alla förväntas vara aktiva.

 

Intyg utfärdas efter genomgången kurs.

 

 

 

Kurslokal

SÖDERMALM
STOCKHOLM

 

Tid:

torsdag  4 nov    18.30-21.30

fredag    5 nov    10.00-19.00

lördag    6 nov    10.00-15.00

 

Kostnad:

2 500:- inkl.moms. /privatpersoner/

3 000:- inkl.moms /egen företagare/arbetsgivare/

 

Antal deltagare: max 16 deltagare 

 

Lärare:
Eero Julkunen
Psykodramaregissör, lärare i psykodrama/ Finsk Psykodramaförening/,
fil.kand. socialantropologi,
rektor Helsingfors Arbetarinstitut/innerstadsdistrikt/

Arrangör av The Second International Sociodramaconference
March 2009 /Sweden-Finland

 
Kerstin Jurdell
socionom, psykodramaregissör, T.E.P
grundare av Svenska Psykodramaskola
Lärare i psykodrama sedan 20 år i Sverige, Tyskland, 
Finland, Norge och Portugal. Privat verksam.

Arrangör av The Second International Sociodramaconference
March 2009 /Sweden-Finland

   

Information kan nås via:

Svenska Psykodramaskolan

Email: jurdell@comhem.se

tfn/fax: 08/ 658 22 48 / mobil 0708/ 58 22 48

www.psykodramaskolan.blogg.se

 


RSS 2.0