Commedia dell árte och Maskens betydelse i psykodramaSvenska Psykodramaskolan
Wollmar Yxkullsgatan 37
118 50 Stockholm

 

 

Commedia dell’Arte  

Psykodrama och Masken

 

 

 18 februari– 20 februari i Stockholm

 

 När vi sätter på oss masker ställer vi oss på tröskeln till teatervärldens hemligheter, där demoner och gudomliga krafter vaknar till liv genom de orörliga, oföränderliga ansikten, som tillhör teaterns ursprung.

För sin metod psykodrama inspirerades J. L. Moreno bl.a. av Commedia dell’Arte.

 

Commedia dell‘Arte fann sin form under renässansen. Den är den äldsta arten av improvisationsteater och också en starkt politisk teater likväl för den breda massan som för eliten i samhället.Det var lärda dilettanter, oftast adliga, som slöt sig till trupper av folkkomedianter och berikade dessa med kunskap om komik och komedins väsen och som å sin sida kunde profitera av folkteaterns kraft och vitalitet. Ur detta möte uppstod Commedia dell‘Arte som den spelform vi idag känner.Figurerna är arketyper, d.v.s. de är inte individualiserade personer, utan allmänna typer, som den lärde, pigan, den förälskade; Dottore, Pantalone, Columbina, Arlecchino.Commedia dell'Arte använder sig av drama, dans, akrobatik, artistik, sång och musik mm. och ställer stora krav på skådespelarnas mångsidighet.Att upptäcka och förstå Commediakaraktären inom oss själva är en förutsättning för att utgående från en "canavaccio" (scenario) skapa levande och magiska teatermoment.

 I den grekiska teatern menade man att masken, dramatis personae, var guden Dionysos. Denna mask täckte över hela skådespelaren, som därmed gav upp sin individualitet till ära för guden Dionysos. Den skyddade också skådespelaren från de starka energier rollen kunde innebära för hans person. Masken var en slags korsning med en mycket fin gräns mellan det mänskliga och det gudomliga, en gräns som har den största betydelse för den grekiska mytologin. Att som människa klara av växelverkan mellan den mänskliga och den gudomliga påverkan är att balansera på denna gräns. Om skådespelaren förlorar sig i masken, så kommer den entusiasm han känner omvandlas till hybris, d.v.s. att mäta sig med dem gudomliga krafterna, en kardinalsynd inom den grekiska mytologin. Denna synd straffades alltid med döden.

 Masken, vår roll och det vi visar utåt i vardagen, ger oss kraft och kan få oss till oanade krafter, en slags image som har sitt eget liv och sin egen kraft, skild från den egna individen. Den kan påverka och ge mod, styrka, kraft och råd och vara till stor nytta. En risk finns här att om vi identifierar oss totalt med vår mask, det vi visar utåt, förloras det mänskliga. Istället är vi den perfekte psykoterapeuten, läraren, chefen, modern etc. som lätt blir ett högmod- vi har identifierat oss som ”gudomlig.””Att tappa masken" kan då innebära en stark skam och skapa en brutal konfrontation med att något annat finns bakom masken. Vi talar ofta om att personen nu visar något djupare och äkta som dolts bakom masken.

 Slutligen kan vi tala om att människor idag många gånger saknar att ha tillgång till sin mask. Då saknas kontakten med det ”gudomliga” i betydelsen att vi alla delar djupt existentiella konflikter, drömmar och krafter. Saknar vi kontakten med ”den gudomliga masken” innebär det att livet blir utan drömmar, utan entusiasm, utan guidning och där människan har förlorat sin religiösa mening. En slags tomhet och kraftlöshet finns istället där svårigheter övermannar oss.

 Här kan vi tala om att världen idag behöver en slags existentiell revolution.Workshopen är öppet för alla intresserade, gärna med tidigare psykodramaerfarenheter.Intyg utfärdas efter deltagande gällande 20 timmar.

Kostnad:

2 500:- inkl.moms. /privatpersoner/

3 000:- inkl.moms /egen företagare/arbetsgivare/

 

Antal deltagare: max 16 deltagare

 

Språk: svenska

 

Lärare:


Sirkka Varonen

psykodramaledare, fil.mag. leg. psykolog

leg. psykoterapeut, skådespelare, teaterregissör

lärare i teater, mimare

undervisar i psykodrama vid Novia Högskola/Finland

 Kerstin Jurdell

socionom, psykodramaregissör, T.E.P.

grundare av Svenska Psykodramaskolan

Lärare i psykodrama sedan 20 år i Sverige, Tyskland, Finland, Norge och Portugal. Privat verksam.

 

Information kan nås via:

Svenska Psykodramaskolan

Email: jurdell@comhem.se

tfn/fax: 08/ 658 22 48 / mobil 0708/ 58 22 48

www.psykodramaskolan.blogg.se


RSS 2.0