Skolan nu medlem av FEPTO

Svenska Psykodramaskolan har den 30 mars 2011 antagits som medlem av organisationen FEPTO. Deetta skedde vid årsmöte i Israel. FEPTO är en kvalitetssäkrande organisation för Europa gällande utbildning i psykodrama. Namnet är en förkortning av Federation of European Psychodrama Training Organsiations. Det går att läsa mer om organisationen på länken till höger.

RSS 2.0