Barnet i psykodrama och mytologi

                         Svenska Psykodramaskolan
  Medlem av FEPTO /Federation of European Psychodrama Training Organisations/

                                       &

                       Svenska Morenoinstitutet


                            


             BARNET I PSYKODRAMA & MYTOLOGI

 

                        18 JUNI - 23 JUNI

                                  2011

                STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Kursen vänder sig till er som är intresserade av att utforska Barnet. Vi undersöker vårt förhållande till det verkliga barnet men även vår relation till både vårt inre barn och det mytologiska barnet.

 I det mytologiska barnet kan vi se barnet som en symbol för det nya och sårbara som föds i en kreativ process. Drömmar om nyfödda barn kan innebära att en ny idé och en ny självbild håller på att växa fram. Det nya sårbara kan sedan behöva skydd och näring för att förändringen ska kunna äga rum inom personligheten.

 Barnet inom oss ger plats för leken och skapandet! Psykodrama bygger just på denna erfarenhet som vi alla har haft som barn av att leka och öva nya sätt att vara på. Glädjen i att spela olika roller och komma på nya idéer härstammar från barnets nyfikenhet och upptäckariver.

 Men barnet innebär också sårbarhet och minnen av smärta. Det kan vara det övergivna barnet, det barn som utsattes för övergrepp såväl som det barn som inte blev sett. Spåren av dessa minnen präglar den vuxnes tillit och möjlighet att växa och utvecklas i livet.

 Den vuxne har därför ofta ett ambivalent förhållande till barnet. Det kan visa sig i svårigheter att kunna läsa av barnet rätt och förstå dess behov. Vårt inre barn kan spöka i nutiden och förvränga vårt omdöme så att vi t.ex. missbedömer kränkningar och handlar inadekvat. En oförmåga att säga nej kan leda till att vi tappar förmågan att se till våra egna behov.

 Kursen leds av erfarna psykodramatiker som även har kunskap om barnpsykologi och den antika mytologin. Vi kommer att beröra barnets utveckling, dels sett genom J. L. Morenos (skaparen av psykodrama) och Daniels Sterns ögon, dels utgående från den urgamla filosofiska synen på begreppen jord, vatten, eld och luft och vad dessa element representerar i utvecklingen.

 I psykodrama, skapat av Dr J. L. Moreno, pionjär inom gruppterapin, används fantasin och teaterns språk för att kunna gestalta våra konflikter på en scen. Moreno talar om rollbytet med både verkliga och fiktiva roller som en väg att ”rådslå” med sig själv om hur man ska handla. Genom vår föreställningsförmåga kan vi ”se” hur våra handlingar kan bli, en slags framtidsprojektion. Han intresserade sig för människans förmåga att vara skapande och att kunna hitta kreativa handlingar med hjälp av sin spontanitet även när situationen känns övermäktig eller fastlåst. Begreppet spontanitet hos Moreno betyder att kunna hitta ett handlande som frigör och som samtidigt är adekvat.

 Kursen är en del av Svenska Psykodramaskolans och Svenska Morenoinstitutets grund- och fortbildningsprogram, där nya och gamla deltagare är välkomna. Tillfälle kommer att ges till regiträning under handledning. Intyg utfärdas. Inga förkunskaper krävs men det är en fördel att ha deltagit i psykodrama tidigare.

 Vi kommer att bo vid havet på Ljusterö i Stockholms skärgård. Vi har en hel udde för oss själva med två bryggor, vedeldad bastu, sjöbod, gäststuga och en stor vacker huvudbyggnad. Fastigheten är nyrenoverad med trägolv, kaklat badrum, kakelugn och från kursrummet/glasverandan har man en fantastisk utsikt över vattnet och skärgårdsbåtarna.

Du får dela rum med andra deltagare.

Maten kommer vi att få lagad.

 

 

VÄLKOMNA TILL EN SPÄNNANDE VECKA I UNDERBAR MILJÖ!

 Plats

Ljusterö i Stockholms Norra Skärgård. Nås med skärgårdsbåt, bil och buss.

 

Tid

Start lördagen den 18 juni kl. 11.00 - Avslut torsdagen den 23 juni kl. 12.00

 

Kostnad:

5 000:- (inkl. moms) för privatpersoner.

6 250: -( inkl. moms) för egen företagare/arbetsgivare.

Mat och logi för fem dygn 2 000: -

 

Lärare: Kerstin Jurdellsocionom, psykodramaregissör, TEP

ordförande i Svenska Morenoinstitutet.

Huvudlärare vid Svenska Psykodramaskolan

 

Christina Citron
leg. läk. med spec. i barn - och ungdomspsykiatri, psykodramaregissör,

CP, symboldramaterapeut

Grundutbildningslärare i psykodrama, Svenska Morenoinstitutet

 

Marie Clahr Hallbergsocionom, psykodramaledare, författare

konsult i egen verksamhet, coach samt utbildare vid GAIA Leadership

 

Lena Vahlne

leg. psykolog, leg. psykoterapeut utbildad vid Ericastiftelsen

Psykodramaassistent, gestaltterapeut,

 

Välkommen med frågor och anmälningar till:

Kerstin Jurdell, Svenska Psykodramaskolan

Tfn/fax: 08- 658 22 48 / mobil 0708 58 22 48 eller

www.psykodramaskolan.blogg.se

 

Christina Citron, c.citron@telia.com 

Tfn 08- 712 28 57; 0704 89 49 04

www.svenskamoreninstitutet.se


RSS 2.0