Eros och Psyke

 
SVENSKA PSYKODRAMASKOLAN
Medlem av FEPTO
/Federation of European Psychodrama Training Organisations/EROS OCH PSYCHE
Psykodramaseminarium om själens
utveckling genom kärleken
14 november -15 november 2015
STOCKHOLM
Seminariet vänder sig i första hand till deltagare som efter avslutad utbildning i psykodrama önskar inspiration i psykodramatisk form för professionell och personlig utveckling. Andra deltagare välkomna.

Myten om kärleksrelationen mellan Eros och Psyche tillhör en av de mest vackra myterna från det antika Grekland. Älskad och avbildad i årtusenden. Vad har den att säga oss idag? Myten berättar hur prinsessan Psyche, som den vackraste av alla, väcker gudinnan Afrodites avund. Hon sänder därför kärleksguden Eros att låta Psyche bli kär i en ful och avskyvärd man som hämnd. Men kärleksguden blir istället själv handlöst förälskad i Psyche och för henne till ett berg där han besöker henne om nätterna. Psyche älskar honom besinningslöst men låter sig påverkas av sina systrar att ta reda på vem hennes hemlige älskare är om nätterna. Hon är förbjuden att se honom, men tänder en oljelampa som droppar het olja på honom. Detta väcker upp Eros som blir rasande och försvinner ”för alltid”. Psyche blir förtvivlad och tvingas söka upp Afrodite för ta reda på OM hon kan få honom tillbaka. Hon utsätts för en mängd svåra prövningar och är även beredd att kasta sig utför ett torn och ta livet av sig för att komma till dödsriket, vilket är en av hennes prövningar. Slutligen förbarmar sig Eros och ber Zeus om hjälp som låter paret förenas ochMyten kan enligt James Hillman, den arketypiska psykologins grundare, ses som en bild av hur vår själ utvecklas. Psyche betyder SJÄLEN, som tillhör människan. Genom relationen till kärleken utsätter vi oss själsligt för passionens lycka, extas, lidande och smärta för att kunna utvecklas och bli lyckliga. Han skriver även att man kan se själen som till att börja med en ung flicka, lättlurad och självmordsbenägen som väljer att utsätta sig för oerhörda påfrestningar för att bli hel, våga älska, vara älskad och nå kunskap. Han påpekar att Afrodites vrede handlar om att människan älskar sin egen själ mer än gudinnan. 
Kärleken kan förstås som en relation till en religiös sfär där Kristus kan vara bilden av en total kärlek. Liksom passionen för barn, vänskap, idéer och annat vi ”förälskar” oss i. I denna hänryckning och oftast omvälvande erfarenhet finns även den dionysiska erfarenheten av kaos och extas som upphäver vår vanliga trygga sfär. För att själsligt uppnå en förändring krävs även den apolloniska reflektionen.
Seminariet utforskar dessa processer att nå en förändring i psykodramatisk form.

Kurslokal
Stockholm

Tid
Lördagen den 14 november 10.00–20.00
Söndagen den 15 november 10.00–16.00

Kostnad
2 500 kr inkl. moms

Ledare
Kerstin Jurdell
socionom, filosofie magister, psykodramaregissör, T.E.P.
 
grundare av Svenska Psykodramaskolan
Lärare i psykodrama sedan 20 år.
Privat verksam som handledare och lärare i psykodrama
Undervisar på Högskolan i GävleInformation
Svenska Psykodramaskolan
Wollmar Yxkullsgatan 37,118 50 Stockholm
Email: psykodramaskolan@gmail.com
Tfn: 08/ 658 22 48 eller 0708/ 58 22 48

www.psykodramaskolan.blogg.se


RSS 2.0