MYTOLOGI OCH PSYKODRAMA

Svenska Psykodramaskola
Wollmar Yxkullsgatan 37
      118 50 Stockholm

 

                   
Zeus with eagle & lightning,  C5th B.C.

 

 

                            PSYKODRAMA OCH MYTOLOGI

 

                                      20 MAJ – 22 MAJ

 

                                           STOCKHOLM  

I mytologins värld möter vi kunskaper sedan urminnes tider om människan och hennes beteende. Myten handlar om det okända vi saknar ord för. Den visar oss kunskaper om hur vi är. Myten utformades till hjälp för människan att komma till rätta med det svåra i att vara människa.
Myten är en konstform som med hjälp av vår fantasi skapar berättelser om gudar.

 

Olympens gudar, hämtade från det antika Grekland, speglar på ett häpnadsväckande sätt olika aspekter i människans väsen och är fortfarande en väg till ökad självkännedom. Homeros genialitet bestod i att han, genom att skapa gudarna till människans avbild och inte tvärtom, gav människorna en spegel att betrakta sig själva i. De tolv olympiska gudarna förvandlades genom hans penna till tolv mänskliga grundkaraktärer och därmed var västerlandets första psykoanalytiska teori född. När Homeros delar upp människans inre i tolv likvärdiga delar och ger varje del gudomlig status, överlämnar han till oss ett galleri av gudar och gudinnor och därmed en mytologisk spegel att betrakta oss själva i.

Euripides tar vid där Homeros slutar och ger oss en plats, en scen där det är tillåtet att vara mänsklig i alla dess aspekter. Euripides storverk är att han på teaterscenen gestaltar människans möte med sina inre gudar. De verkliga huvudrollsinnehavarna i dramat är alltid gudarna, de tolv mänskliga drivkrafter som är så svåra att erkänna, tygla och balansera, medan hjältarna och hjältinnorna fungerar som teaterpublikens egna identifikationsobjekt, figurer som vi kan känna igen oss själva i. Med dem kan vi gråta och skratta, glädjas och förfasas. När trubadurerna, kören eller skådespelarna bär fram berättelsen till åskådarna, öppnas dörren till något djupt förborgat inom oss, utan att vi egentigen förstått hur det gick till. Detta är konstens och helandets magi.

 

Dionysos-psykodramats väg till självkännedom

Om de tolv olympiska gudarna är avbilder av människans inre så är den trettonde guden - Dionysos - mera komplicerad än så. Han är en symbol för själva livets gåtfullhet, för det i vår existens som inte låter sig inordnas i färdiga koncept eller begripas genom logiska analyser och rationellt tänkande. Dionysos är en metafor för det ogripbara, det obegripliga och det obönhörliga i livet. Han dyker upp oväntad och oombedd - alltid med budskap om en oönskad men nödvändig förändring av vad helst det än må vara som stagnerat och därför inte längre växer och utvecklas.

Dionysos var den gåtfulle kaos- och skaparguden vars tempel var teatern. Hans helgedom var livets scen, platsen där varje människas livsdrama utspelas. Från teaterscenen ventilerades heta politiska frågor och djupt mänskliga dilemman, alltid återkopplade till sambandet mellan den enskilda människans inre drivkrafter och de utmaningar som livet envisas med att ställa henne inför. Andra gudar hyllades med högstämda hymner och allvarsamma ceremonier. Dionysos firade man med vilda karnevaler, ödesmättade tragedispel och hemliga, nattliga invigningar i livsmysteriet.

Psykodramats rötter är den dionysiska teatern. Dr J.L. Moreno skapade en modern form av psykoterapi med teaterns metod och en filosofi påverkad av den dionysiska teatern. Han är pionjär inom gruppsykoterapi och utvecklade former som sociodrama och sociometri /läran om hur vi väljer varandra i grupper/ liksom metoder som rollbyte, spegling och dubblering. Teorin/filosofin hör hemma i den humanistiska och existentiella psykologin men metoderna ser vi även inom KBT-träning.

 

I seminariet kommer vi att bekanta oss med de tolv olympiska gudarna, deras mask och kontramask/de destruktiva delarna av guden som uppstår då vi slutar att vara skapande/.Särskilt viktiga för självkännedom och ökad mognad är Apollon, Visdomens gud, som ovanför sitt tempel hade inskriften ”Känn Dig Själv” liksom Afrodite, Kärlekens gudinna som i kärlekens mysterier lär oss mer om oss själva.
Vi kommer att använda färdiga masker för de olika gudarna, som ett rollgalleri att kunna använda oss av i aktionen på scenen. Regiträning för erfarna deltagare kommer att erbjudas.

 

Marie Clahr, författare till boken ”Den Gudomliga Spegeln” har i 20 års tid forskat i dessa kunskaper. Hon är idag coach för GAIA Leadership AB:s konsulter i grekisk mytologi, där bl.a. profilinstrumentet Galleri Olympen används för att kunna känna igen sina egna personlighetsdrag. Därigenom öppnas möjligheten att förstå sig själv bättre och kunna frigöra sin egen unika skaparkraft. 

Ifrån Iliadens berättelse om Agamemnons utmaningar i det trojanska kriget har Marie skapat ett material med tolv akter som används gestaltande av konsulterna för att illustrera ledarskapets utmaningar.

Inga förkunskaper krävs.

Seminariet är övningar/dramer varvade med föreläsningar. Alla slags yrkesgrupper är välkomna.

Intyg utfärdas efter genomgången kurs.

 

Kurslokal

innerstad, Stockholm

 

Tid:

torsdag 20 maj 18.30 – 21.30,fredag  21 maj 10.00- 19.00, lördag  22 maj 10.00- 15.00

 

Kostnad:

2 500:- inkl. moms. /privatpersoner/ 3 000:- inkl. moms /egen företagare/arbetsgivare/

 

Antal deltagare: max 16 deltagare 

 

Lärare

Marie Clahr Hallberg

psykodramaledare, socionom, författare

konsult i egen verksamhet. utbildare vid GAIA Leadership 

Kerstin Jurdell

socionom, psykodramaregissör, T.E.P.

grundare av Svenska Psykodramaskolan

Lärare i psykodrama sedan 20 år i Sverige, Tyskland, Finland, Norge och Portugal.

Privat verksam. Tidigare undervisat c:a 20 år i socialt arbete.

Gästlärare vid kurser i Etik och Ledarskap /Gävle Högskola.

 

Information kan nås via:

Svenska Psykodramaskolan

Email: psykodramaskolan@gmail.com

tfn/fax: 08/ 658 22 48 / mobil 0708/ 58 22 48

www.psykodramaskolan.blogg.se


Det surrealistiska psykodramat

Svenska Psykodramaskolan

        Wollmar Yxkullsgatan 37

              118 50 Stockholm

 

 

 

                                             

              Magritte: Terapeuten

 

 

        DET SURREALISTISKA PSYKODRAMAT

 

                           19 JUNI - 24 JUNI

 

                         STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Det surrealistiska psykodramat hämtar sin inspiration till regin från den surrealistiska konsten samt surplus begreppet från psykodrama. Tonvikt ligger även på psykodramats rötter till den dionysiska teatern, med dess mytologiska och filosofiska kunskaper om människan.

Dramat har en fascination och ett djup inom sig som berör deltagarna starkt.

Genom denna grundsyn betonas psykoterapins samband med konsten och filosofin som psykologin alltmer har kastat bort.

Den surrealistiska rörelsen betonar fantasins frihet där drömmens och fantasins språk förenas. Den uppstår för nästan 100 år sedan som en reaktion mot den ensidiga rationalismens destruktivitet. Symbolerna tillmäts stor betydelse för att uttrycka bilder, ofta hämtade från samma bildspråk som våra drömmar.

Surplus-reality är ett begrepp från psykodramats skapare J.L. Moreno. Det syftar till något som visas på en psykodramascen som är ”mer-än-verkligt” där den döde fadern kan uppstå och tala med huvudpersonen, en tavla kan bli levande och tala till andra och en framtid kan spelas som ännu inte ägt rum.

Den dionysiska teatern har sina rötter i det antika Grekland. Dionysos är den trettonde guden på Olympen. Han är en symbol för själva livets gåtfullhet, för det i vår existens som inte låter sig inordnas i färdiga koncept eller begripas genom logiska analyser och rationellt tänkande.

Dionysos var den gåtfulle kaos- och skaparguden vars tempel var teatern.

Regin av ett surrealistiskt psykodrama innebär att dramat avsiktligt använder symboler liksom i konsten, mytologin, sagorna och drömmarna, på ett irrationellt och icke-logiskt sätt.

Deltagarna tränas i att möta de absurda och mystiska dimensionerna i dramat utan att ha svaren eller tolkningarna. Det innebär att vår medvetna kontroll över vad som visas och utforskas är minskat. Något som både förskräcker och lockar. Genom en minskad kontroll öppnar vi dörrarna till vårt omedvetna och en möjlighet till läkning bortom vår medvetna kontroll.

Dramat kan här i många avseenden likna en shamansk ritual eller en dröm som är helande.

Regissörens roll är mer krävande än det traditionella dramat där det medvetna/ verkliga kan ses som ett slags manus.

Regin är därför mer utmanande att kunna hantera då regissörens behov av kontroll och logik utmanas. Regissören har här mer likhet med konstnären än psykologen. Regiträning för erfarna deltagare kommer att ingå. VI kommer att arbeta omväxlande i helgrupp samt smågrupper under veckan.

 

Svenska Psykodramaskolan har denna profil, filosofi och konstform för sin utbildning.

Skolans grundare och huvudlärare Kerstin Jurdell utbildades under många år genom Leif Dag Blomquist, skaparen av det surrealistiska psykodramat.

Han författade boken Psychodrama, Surplus Reality and the Art of Healing tillsammans med Zerka Moreno, där hans tankar kan läsas.

 

Kursen är en del av skolans grund och fortbildningsprogram, där nya och gamla deltagare är välkomna.

Inga förkunskaper krävs, men en fördel är att ha deltagit i psykodrama tidigare.

Intyg utfärdas.

Vi kommer att bo vid havet på Ljusterö skärgårdsö. Vi har en hel udde för oss själv med två bryggor, vedeldad bastu, sjöbod, gäststuga samt huvudbyggnad. Fastigheten är nyrenoverad med trägolv, kaklat badrum, kakelugn och från kursrummet/glasverandan en fantastisk utsikt över vattnet och skärgårdsbåtarna.

Maten kommer vi få lagad där en mindre kostnad för detta tillkommer.

Boendet är i flerpersoners rum. Något enkelrum finns.

 

             VÄLKOMNA TILL EN HÄRLIG VECKA I UNDERBAR MILJÖ!

 

Plats

Ljusterö i Stockholms Skärgård vid havet. Tillgång till vedeldad bastu, flertal hus, två bryggor

Kan nås med skärgårdsbåt, bil och buss.

 

Tid

Start lördag 19 juni 11.00 -----   Avslut torsdag den 24 juni 12.00

 

Kostnad:

5 000:- inkl. moms. /privatpersoner/ , 6 000:- inkl.  moms /egen företagare/arbetsgivare/ Logi fem dygn 1 000:-, Matkostnader tillkommer

 

Lärare:

Kerstin Jurdell

socionom, psykodramaregissör, T.E.P.

grundare av Svenska Psykodramaskolan

Lärare i psykodrama sedan 20 år i Sverige, Tyskland, Finland, Norge och Portugal.

Privat verksam.

Tidigare undervisat i socialt arbete i mer än 20 år

samt är nu gästlärare vid Etik och Ledarskaps kurser/Gävle Högskola

Christina Citron

leg. läk. med spec. i barn - och ungdomspsykiatri, psykodramaregissör, CP, /Svenska Morenoinstitutet/ symboldramaterapeut.

Christina har under många år arbetat på BUP-mottagningar specialiserade för barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp eller bevittnat våld i familjen.

Hon har mer än 30 års erfarenhet av psykodramagrupper i behandling och har skrivit rapporter om detta.

 

Information kan nås via:

Svenska Psykodramaskolan, psykodramaskolan@gmail.com

Tfn/fax: 08/ 658 22 48 / mobil 0708/ 58 22 48,

www.psykodramaskolan.blogg.se

ÖPPNA PSYKODRAMAFÖRELÄSNINGAR APRIL MAJFöreläsningsserie april/maj 2010 i PSYKODRAMAÖPPNA FÖRELÄSNINGAR VARANNAN MÅNDAG  18.00 - 20.00

Entré 50:- inkl. kaffe/smörgås /från 17.30/


PLATS FÖR FÖRELÄSNINGARNA
WOLLMAR YXKULLSGATAN 41, GÅRDSLOKAL 
SÖDERMALM/STOCKHOLM


6 april OBS TISDAG
 

PSYKODRAMA OCH KONFLIKTHANTERING

Maria Danielsson
pedagog, psykodramaledare,
Maria är även aktör och spelledare i playback teater, sedan 1999 i TeaterX.
Maria har undervisat vid Södertörns Högskola i konflikthantering med psykodrama
www.sponte.se

 

PSYKODRAMA OCH VERKSAMHETSUTVECKLING'
Sökandet efter den Vises sten

Paula Karlström

pedagog, psykodramaledare. Verksamhetsansvarig.
Paula skrev sin ledarexamensuppsats kring  organisations- förändring och konflikthantering med stöd av psykodramatiska metoder inom arbetslivet och en idéburen verksamhet.

 

26 april


FOKUS PÅ TERAPEUTEN

Mia Andersson
leg.psykolog, leg.psykoterapeut
Assistant psychodrama director
Mia är pionjär i familjeterapi och var med och startade Svenska föreningen för familjeterapi. Sedan 30 år  specialiserad på ätstörningar och självskador.

Per Götberg
familjeterapeut, verksam sedan 15 år med familjebehandling i öppen vård samt institutionsvård

www.anorexiamottagningen.se

Mia och Per har en syn på terapeuten/ som i mycket stämmer överens med Morenos tankar/ vilket de kommer att tala om samt demonstrera.

10 maj

PSYKODRAMA OCH SEXUELLA ÖVERGREPP

Christina Citron

spec. barn och ungdomspsykiater, psykodramaregissör
www.svenskamorenoinstitutet.se 
Christina var med och startade BUP Vasa, för barn som utsatts för sexuella övergrepp, samt BUP Bågen för barn som bevittnat våld i familjer. Hon är även huvudförfattare till boken Känna för andra - Känna för mig som handlar om arbetet med psykodramagrupper för tonåringar som utsatts för övergrepp som barn.24 maj

PSYKODRAMA OCH MYTOLOGI

Marie Clahr Hallberg

socionom, psykodramaledare, författare,
utbildare på GAIA Leadership
Marie har skrivit boken Den Gudomliga Spegeln – om mytologisk psykologi. Maries teoretiska och filosofiska tankar knyter an till det dionysiska psykodramat där Antikens gudar kan inspirera och vägleda oss till ökad självkännedom. Den dionysiska gudstjänsten som inspirerat psykodrama, innebär att vi i teaterns form tvingas offra vår självbild och inse vilka vi är.

Kerstin Jurdell

socionom, psykodramaregissör, grundare och huvudlärare vid Svenska Psykodramaskolan
undervisat i socialt arbete/handledning vid högskola i drygt 30 år samt medverkar som gästlärare i Etik och Ledarskap vid Högskolan i Gävle.
För ytterligare information tfn 0708 58 22 48

 

ANMÄLAN TILL FÖRELÄSNING
Psykodramaskolan@gmail.com

Fördjupningsseminarier á tre timmar /500 kr av föreläsarna kommer kontinuerligt att erbjudas under våren. Vidare information kommer i bloggen.


RSS 2.0