ETIK OCH PSYKODRAMA

Svenska Psykodramaskolan &   Svenska Morenoinstitutet
Wollmar Yxkullsgatan 3
118 50 Stockholm                               

                                       Etik och psykodrama

                             Stockholm 3 mars – 5 mars 2011


ETIK knyter an till hur vi ska handla.

Ifrån Aristoteles 300 f.Kr. finns tanken att förutom teori och kunskap om metoder i mötet med människor behöver vi utvecklas som dugliga och visa människor genom att ständigt syssla med ett slags inre rådslående kring hur vi ska handla och vilka val vi ska fatta. I våra val krävs även en hänsyn till det rådande, ETHOS, ett regel- och normsystem i samhället och yrkesliv. Detta inre rådslående innebär en medveten reflektion, där personen sysslar med vad som verkligen blir bäst i den unika situationen.

 

Denna etiska medvetenhet utvecklar en slags praktisk kunskap, fronesis, där både tanke och känsla kan vara en hjälp att fatta just det rätta beslutet. Den etiska medvetenheten kräver förmågan att mentalisera samt vara empatisk för att kunna fatta rätt beslut.

 

Aristoteles kallade denna förmåga dygdetik/dygd hänsyftar till att vara duglig! / och framhöll detta som ett ideal, där en enskild människa aldrig kan undandra sig ett ansvar för vad han eller hon gör. Detta blir ännu mer angeläget då relationen är asymmetrisk, dvs. en person har mer makt än den andre.

 

I psykodrama, skapat av Dr Moreno, pionjär inom gruppterapin, finns ett liknande tänkande. Här används fantasin och teaterns språk för att kunna gestalta våra konflikter på en scen. Moreno talar om rollbytet med både verkliga och fiktiva roller som en väg att ”rådslå” med sig själv om hur vi ska handla. Genom föreställningsförmågan kan vi ”se” hur våra handlingar kan bli, en slags framtidsprojektion. Han intresserade sig för att människan har en förmåga att vara skapande och kunna hitta kreativa handlingar, även när situationen känns övermäktig och fastlåst i hur vi ska bete oss. Begreppet spontanitet hos Moreno är att kunna hitta ett handlande som frigör och som samtidigt är adekvat, dvs. tar hänsyn till vad som är passande.

 

I seminariet närmar vi oss situationer hämtade från egna erfarenheter där det kan vara svårt att veta vad som är rätt handling.

 

I yrkeslivet kan det ex. vara som ledare att undra om en anställd kan arbeta kvar på enheten. En socionom kan ställas inför hur tvång och myndighetsutövning ska hanteras. En lärare om en elev ska stängas av eller få underkänt betyg etc. En läkare om en patient ska få sjukskrivning.

 

Seminariet innehåller förutom samtal och dramer kring dessa frågeställningar även teori i ämnet samt fortlöpande reflektion om vad vi gör under seminariet.

 

Inga förkunskaper krävs för att kunna delta.

Intyg utfärdas efter genomgången kurs.


Kurslokal

Innerstad, Stockholm

 

Tid:

Torsdag 3 mars 18.30–21.30

Fredag   5 mars 10.00-19.00

Lördag   6 mars 10.00-15.00

 

Kostnad:

2 500:- inkl. moms. /privatpersoner/

3 000:- inkl. moms /egen företagare/arbetsgivare/

 

Antal deltagare: max 16 deltagare  

 

Lärare

Kerstin Jurdell

socionom, psykodramaregissör, T.E.P.

grundare av Svenska Psykodramaskolan

ordförande Svenska Morenoinstitutet

Lärare i psykodrama sedan 20 år i Sverige, Tyskland, Finland, Norge och Portugal.

Privat verksam. Tidigare undervisat c:a 20 år i socialt arbete.

Timlärare vid kurser i Etik och ledarskap samt

Myter, Riter och Symboler vid Gävle Högskola.

 

Information kan nås via:

Svenska Psykodramaskolan  www.psykodramaskolan.blogg.se

Email: psykodramaskolan@gmail.com

Tfn/fax: 08 658 22 48 / mobil 0708 58 22 48


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0