NY UTBILDNING VT 12

Svenska Psykodramaskolan

 

                         Medlem av FEPTO

Federation of European Psychodrama Organisations

                      

                           PSYKODRAMA

                            2012 – 2013

                                Stockholm

 Utbildningen äger rum i en kontinuerligt sammansatt halvöppen grupp genom seminarier, individuell rådgivning, gruppträning, regiträning, handledning och föreläsningar parallellt med vanlig yrkesverksamhet.Utbildningen varar i två år (500 t) och är förlagd till ett kurspass per månad (20 t) samt en internatvecka (70 t) varje år. Delar av undervisningen äger rum tillsammans med fortbildningselever.Utbildningen leder till bitr. psykodrama regissör. För att bli certifierad självständig psykodramaregissör krävs fortsatta studier på avancerad nivå.


Psykodrama
samt sociodrama är gruppmetoder användbara inom psykoterapi, socialt arbete, vårdområdet, pedagogik, arbetsliv/organisation samt teater. Dr. J.L. Moreno är psykodramats, sociodramats, sociometrins och gruppsykoterapins grundare. Han blev världsberömd som sociolog och psykoterapeut och förenar dessa vetenskaper i sin metod. Hans metoder används idag inom olika KBT-tekniker liksom inom många system- och familjeterapeutiska metoder.


Psykodrama
söker att förena djup- och socialpsykologins kunskapsområde med ett filosofiskt existentiellt och mytologiskt perspektiv.Psykodrama arbetar med övningar, fantasi, bildskapande och improviserad teater som en väg att träna och kunna öka vår spontanitet, kreativitet, etiska medvetenhet samt vår förmåga att handla rätt. I psykodrama gestaltas de konflikter och svårigheter människan kan bära, i form av fantiserade och verkliga roller som spelas upp på en scen under ledning av en psykodramaregissör.Andra deltagare i gruppen kan väljas att spela de roller som behövs i spelet. Genom rollbytet, ett av de främsta verktygen till förändring,, gestaltas även de beteenden, åsikter och perspektiv den andre har i en konflikt, något som vi ofta är oförmögna till i vardagen då vi är helt upptagna av vårt eget perspektiv.På scenen gestaltas våra inre bilder och berättelser där även fantasin/sagan och mytologin blir en väg till läkning. Vi får hjälp att skapa nya berättelser och skapa nya roller i vårt beteende som ökar förmågan att använda vårt omdöme med andra människor och i valsituationer.I metoden finns möjlighet att förstå oss själva bättre, att kunna erfara gruppers kraft till förändring genom dialog och möten med andra i gruppen. Gruppen är en viktig bas för nya erfarenheter av att vara med andra och innebär nya upptäckter av hur vi kan förhålla oss till andra människor. Moreno betonade mötet och skapandets betydelse för personlig utveckling och gruppers sammanhållning. Tele beskriver en relation som innebär att vi har kärlek och respekt för varandra, samt att vi kan hålla samman trots olikhet.

 


Utbildningen innehåller följande kursmoment

 • Själverfarenhet/personlig självkännedom
 • Intervju och uppvärmningstekniker, kommunikationsträning
 • Psykodramatiska och gruppdynamiska metoder
 • Aktiv ledarskapsträning
 • Sociometrisk metodik - teambuilding
 • Teori - Moreno, roller, mytologi, filosofi
 • Sociodrama och Play-back teater
 • Surplus-reality – begreppet
 • Handledningstekniker och konflikthantering
 • Drömarbete och imagination
 • Antikens mytologi

 


Psyko- och sociodrama
har visat sig vara framgångsrikt inom socialt arbete, psykoterapeutiskt arbete, teater, arbetslivet och inom organisationsutveckling. Skolan har därför ingen preferens för vilken yrkesgrupp utbildningen vänder sig till. Däremot krävs högskoleutbildning eller motsvarande för avancerad nivå. Undantag från detta krav kan ges vid särskild lämplighet för psykodrama.

 

Kurslokal  Andersson Psykologkonsult AB, S:t Eriksgatan 31 A, Stockholm

Tid 12/1-14/1, 2/2-4/2, 15/3-17/3, 29/4-21/4, 24/5-26/5,
torsdagar 18.30- 21.30, fredagar 10.00- 19.00,
lördagar 10.00- 15.00, En veckas internat under sommaren.
Våren innebär fem kurspass. Hösten innebär fyra kurspass 1g/mån

 Kostnad
15 100 kr/ termin exkl.moms/18 875 inkl. moms/ för egen företagare,
13 750 kr inkl. moms för privatpersoner

Tillkommer logi och reskostnad vid sommarveckor/kurskostnad ingår i terminsavgiften/ samt kostnad för kurslitteratur.

 

 

Lärare  Kerstin Jurdell
socionom, psykodramaregissör, T.E.P.
grundare av Svenska Psykodramaskolan

Lärare i psykodrama sedan 20 år i Sverige, Tyskland, Finland, Norge och Portugal. Privat verksam med utbildning, handledning och individ/ familjeterapi.

 

Information och kursplan kan nås via
Svenska Psykodramaskolan
Wollmar Yxkullsgatan 37,118 50 Stockholm
Email: psykodramaskolan@gmail.com
Tfn: 08/ 658 22 48 eller 0708/ 58 22 48

www.psykodramaskolan.blogg.se

 

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0